Bảo vệ chống ăn mòn các mặt bích hoạt động trong điều kiện ẩm nước tại GPP Dinh Cố (05/2020)

Bảo vệ chống ăn mòn các mặt bích hoạt động trong điều kiện ẩm nước tại GPP Dinh Cố (05/2020)


trong Dự án
Bọc Bảo Ôn Phục Vụ Công Tác Đại Tu Control Valve Tại GPP Dinh Cố Trong Thời Gian Dừng Khí Năm 2019 (06/2019)