Liên hệ chúng tôi (0254) 3627582 info@vietachau.com.vn
Theo dõi chúng tôi

Dự án

1. Đại tu các motor điện dẫn động bơm/máy nén kho định áp (04/ 2016)


2.  Sơn chống ăn mòn bồn TK-101/102; sửa chữa, sơn chống ăn mòn và kê I-ROD hệ thống PCCC tại kho LPG Dung Quất (05/2017)


3.  Sơn Chống Ăn Mòn Cụm Thiết Bị SC-02 Tại GPP (06/2018)


4.  Giải Pháp Chống Ăn Mòn Cho Các Mặt Bích Tại Kho Lạnh THỊ VẢI (4/2019)


5.  Bọc Bảo Ôn Phục Vụ Công Tác Đại Tu Control Valve Tại GPP Dinh Cố Trong Thời Gian Dừng Khí Năm 2019 (06/2019)


6.  Bảo vệ chống ăn mòn các mặt bích hoạt động trong điều kiện ẩm nước tại  GPP Dinh Cố (05/2020)7.  Cô Lập, làm sạch – Turnaround Các thiết bị tại Kho Lạnh Thị Vải (05/2018)8.  Cô Lập, làm sạch – Turnaround Các thiết bị tại Kho Lạnh Thị Vải (05/2018)9.   Lắp Dựng Giàn Giáo Tại kho Đình Vũ (03/2019)Liên hệ với chúng tôi để nhận được sự phục vụ tốt nhất !

Chúng tôi rất vui khi được hỗ trợ bạn