Một số Dự án tiêu biểu

1. Đại tu các motor điện dẫn động bơm/máy nén kho định áp (04/ 2016)


2.  Sơn chống ăn mòn bồn TK-101/102; sửa chữa, sơn chống ăn mòn và kê I-ROD hệ thống PCCC tại kho LPG Dung Quất (05/2017)


3.  Sơn Chống Ăn Mòn Cụm Thiết Bị SC-02 Tại GPP (06/2018)


4.  Giải Pháp Chống Ăn Mòn Cho Các Mặt Bích Tại Kho Lạnh THỊ VẢI (4/2019)


5.  Bọc Bảo Ôn Phục Vụ Công Tác Đại Tu Control Valve Tại GPP Dinh Cố Trong Thời Gian Dừng Khí Năm 2019 (06/2019)


6.  Bảo vệ chống ăn mòn các mặt bích hoạt động trong điều kiện ẩm nước tại  GPP Dinh Cố (05/2020)7.  Cô Lập, làm sạch – Turnaround Các thiết bị tại Kho Lạnh Thị Vải (05/2018)8.  Cô Lập, làm sạch – Turnaround Các thiết bị tại Kho Lạnh Thị Vải (05/2018)9.   Lắp Dựng Giàn Giáo Tại kho Đình Vũ (03/2019)10.   Lắp Van cô lập cho V08 (06/2020)


11.   Sơn chống ăn mòn bảo trì các kết cấu thép tại khu vực Jetty 1 và Jetty 2 tại KCTV (Tháng 3/2021)


12.   Sơn CAM 2 bồn Cù Lao Tào (09/2022)


12.   Lắp giáo và Sơn chống ăn mòn bồn TK-101 và kê I-Rod, thay Ublot đường ống PCCC bồn TK101 tại Kho LPG Đình Vũ ( Tháng 5-2022)


13.   Sơn kết cấu thép điện gió Orsted - Package Transition Piece & Upper Jacket.(08/2023)

CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty Cảng Dịch Vụ Dầu Khí (PTSC SB)


14.   Sơn kết cấu thép điện gió Orsted - Package Lower Jacket (09/2023)


CHỦ ĐẦU TƯ: Công ty Cảng Dịch Vụ Dầu Khí (PTSC SB)


Contact us to get the best service!

We are happy to assist you