CTY TNHH XL & TM Việt Á Châu Phiên bản hệ thống 14.0+e-20230629

Thông tin về CTY TNHH XL & TM Việt Á Châu instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Mạng xã hội Marketing
Dễ dàng quản lý các mạng xã hội và khách truy cập trang web của bạn
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức